OPINIE KLIENTÓW

Z ogromną przyjemnością polecamy wszystkim Domowy Hotel Azorres!

Małgorzata Bieńkowska i Odie

Czytaj więcej


» Pies i dziecko pod jednym dachem «


NIE UCZŁOWIECZAJ
STAŃ SIĘ PO CZĘŚCI PSEM
POZYTYWNE SZKOLENIE PSÓW IDEA SZKOŁY DLA PSÓW ANETY AWTONIUK

Założyłam tę Szkołę, bo chcę, żeby ludzie kochali swoje psy mądrą miłością. Mądrą, tzn. taką, która rozumie inność, szanuje odrębność i cieszy się ze wspólnego czasu. Azorres to Szkoła dla Ludzi z Psami. Najważniejsze w szkoleniu psa, to poznać się nawzajem, zrozumieć i nauczyć się porozumiewać. Tego właśnie uczę ludzi na szkoleniach dla psów w Warszawie.

Czytaj więcej

: