KURS TRENERSKI TRENER PSÓW 2022

Wykłady online, konferencja Q&A online i aż 6 dni praktyk z różnymi psami
luty-czerwiec 2022

Od początku kursu pracujesz ze swoim psem ale także z obcymi psami właścicielskimi oraz z psami schroniskowymi. Dzięki temu poznasz pełną specyfikę szkolenia różnych psów.

Zajęcia wykładowe i seminaryjne podzieliliśmy na mniejsze części, aby łatwiej było Ci nauczyć się wszystkiego, co potrzebujesz wiedzieć, aby zastosować to w praktycznym treningu. Dodatkowo rekomendujemy pracę własną pomiędzy spotkaniami. Zadajemy prace domowe pomiędzy sesjami wykładowymi – na zaliczenie. Podczas aż 6 dni praktyk z psami przećwiczysz szkolenie psów właścicielskich i ze schroniska, z którymi praca jest trudniejsza z uwagi na brak stałego opiekuna. Spotkamy się także na konferencji Q&A online, aby odpowiedzieć na wszystkie dodatkowe pojawiające się pytania.

Kurs kończy się egzaminem praktycznym, podczas którego wykazując się znajomością technik szkoleniowych i motywacji psów, po prostu szkolisz psa.

PROGRAM Kursu Trenerskiego TRENER PSÓW 2022

Kogo szkolimy – psa czy opiekuna
Po co szkolić psa
Przegląd i omówienie metod szkoleniowych

Typy psów
Ewolucja zachowań psa
Naturalne wzorce zachowań
Zachowania instynktowne
Analiza łańcucha łowieckiego i co z niego wynika dla poszczególnych typów psów

Zmysły psa i ich rola w szkoleniu

Zdrowie psa a szkolenie

Emocje u psów i ich wpływ na uczenie się
Stres w szkoleniu
Motywacja psa

Komunikacja psów – nauka praktycznej analizy i interpretacji języka ciała psów

Metody uzyskiwania zachowań u psów
Wzmacnianie i wygaszanie zachowań
Użycie klikera w szkoleniu
Zarządzanie środowiskiem
Utrwalanie wyuczonych zachowań
Relaks i odpoczynek jako integralna część szkolenia psa

Trening praktyczny umiejętności:
Kształtowania zachowań
Wyłapywania zachowań
Naprowadzania na zachowania

Trening praktyczny umiejętności/ komend:
Skupianie na opiekunie – kontakt wzrokowy
Target
Komenda przerywająca zachowanie
Siad
Leżeć
Stój
Zostań w siad
Zostań w leżeć
Zostań w stój
Zostaw (niepodejmowanie jedzenia i przedmiotów z podłoża)
Puść (wypuszczanie z pyska tego, co pies trzyma)
Przynoszenie przedmiotu wyrzuconego przez opiekuna
Powrót do opiekuna na komendę
Chodzenie na luźnej smyczy

Czy pokażemy Ci konkretnie jak nauczyć psa każdej z wymienionych komend? Oczywiście! Otrzymasz gotowe tutoriale, jak uczyć i utrwalać poszczególne komendy. Program Kursu Trenerskiego opracowaliśmy tak, że każdy nauczy się szkolić psy. Uczymy praktycznych umiejętności do zastosowania natychmiast po zakończeniu kursu.

Nie ma znaczenia co umiesz przychodząc na kurs, pokażemy Ci wszystkie możliwości pracy trenerskiej z psami i powiemy z jakich powodów rekomendujemy jedne a inne odrzucamy. I nie będzie to nasze widzimisię - mamy na poparcie naszych decyzji naukowe dowody!
Szkolimy z użyciem pozytywnych wzmocnień i takich metod pracy z psami nauczymy Ciebie.

Informacje o Prowadzących kurs: http://www.azorres.pl/szkola-dla-psow/trener-psow

Terminarz pracy

Wykłady i seminaria online na żywo (nie są to nagrane webinaria!)
11.02
18.02
20.02
11.03
18.03
10.04
22.04
(zajęcia we wszystkie piątki rozpoczynają się o godz. 17:30)

14-15.05 zjazd w Warszawie, szkolenie psów schroniskowych
21-22.05 zjazd w Warszawie, szkolenie psów własnych i obcych właścicielskich
4-5.06 zjazd w Warszawie, szkolenie psów własnych i obcych właścicielskich
5.06.2022 egzamin końcowy praktyczny

Na Kurs Trenerski można zapisać się i opłacić swój udział najpóźniej do 28.01.2022.

Zapisy

Aby zapisać się na Kurs Trenerski przyślij do nas azorres@azorres.pl mail z imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu, datą urodzenia, nazwą miasta, z którego się zgłaszasz, informacjami o swoim psie (wiek, rasa/ typ, imię) i potwierdzeniem wpłaty/ części wpłaty.

Napisz w maksymalnie 2 zdaniach z jakich powodów chcesz szkolić psy.

Egzamin

Nie uznajemy teoretycznej wiedzy bez jej praktycznego przełożenia. Dlatego podczas egzaminu po prostu wyszkolisz psa z wybranych konkretnych umiejętności.
Od razu będzie wiadomo czy potrafisz zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Czysta, jasna sytuacja, w której samodzielnie wystawiasz sobie ocenę pracując z psem - Ty wybierasz metody szkoleniowe, motywatory, wszystko. My się tylko przyglądamy i będziemy interweniować wyłącznie w przypadku, gdyby psu miała zadziać się jakakolwiek krzywda (emocjonalna albo fizyczna).
Uważamy, że taki egzamin jest uczciwy - nauczysz psa, to zdajesz. Nie nauczysz psa, to nie zdajesz.
A jeśli zdasz, to otrzymasz Dyplom Trenerski i zaświadczenie o ukończeniu kursu TRENER PSÓW w Azorres.

UWAGA! Egzamin NIE JEST OBOWIĄZKOWY, jeśli nie zamierzasz szkolić cudzych psów w przyszłości.

Inwestycja

Kurs Trenerski TRENER PSÓW w Azorres to ponad 110 godzin zajęć z Prowadzącymi Kurs oraz dodatkowo praca własna w domu (rekomendujemy około 60 godzin - prace domowe na zaliczenia)
W zdobycie umiejętności i wiedzy TRENERA PSÓW inwestujesz 4600 pln (utrzymujemy cenę Kursu z 2021 roku, mimo podwyżek absolutnie wszystkiego i mimo zwiększenia liczby godzin w Kursie)

Nr konta: Azorres 38 1140 2004 0000 3302 7680 7074, odbiorca przelewu: AZORRES, tytuł wpłaty: TRENER PSÓW 2022

>>>UWAGA<<<

OPCJA dla tych z Was, którzy chcą wziąć udział tylko w wykładach i seminariach teoretycznych na żywo online i nie chcą przyjeżdżać do Warszawy na praktyki z psami.
Inwestycja: 1800 pln (w przypadku wybrania tej formy udziału w zajęciach wpisz jako tytuł wpłaty: WYKŁADY TRENER PSÓW 2022)
(nie otrzymujesz Dyplomu ukończenia Kursu Trenerskiego)

Dodatkowe informacje

Pytaj. Mailem, telefonem, jak Ci wygodnie. Pamiętaj tylko, że nie siedzimy przed komputerami w ciągu dnia, bo pracujemy z psami, więc będziemy odpisywać w miarę możliwości czasowych.